KURS STANDARDOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży studenckiej .

Celem kursu jest przyswojenie i utrwalenie umiejętności językowych w różnych sytuacjach życia codziennego na wszystkich poziomach zaawansowania języka angielskiego. Roczny kurs zakłada realizację jednego poziomu, a kursant kontynuujący naukę w kolejnych latach ma możliwość ciągłego i systematycznego podwyższania swojego poziomu kompetencji językowej do etapu, kiedy staje się biegłym użytkownikiem języka angielskiego.

Zgodnie z założeniami metody komunikatywnej kursanci rozwijają wszystkie cztery sprawności językowe (mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie) z naciskiem na swobodną komunikację (na zajęciach dominuje mówienie i słuchanie).

Szczegółowy zakres struktur leksykalno-gramatycznych oraz treści programowych dla poszczególnych sprawności językowych zawiera Autorski Program Kursu opracowany dla danej grupy w oparciu o założenia programowe Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Organizacja Kursu:

Istnieje możliwość powstania grup kameralnych ( 6-8 osób). Wówczas zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut, a kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych (60 godzin zegarowych).

 CENY

TYP KURSU WYMIAR KURSU LICZEBNOŚĆ GRUPY CENA KURSU UWAGI
Kurs standardowy A1-C2 100 godzin
2 x tyg x 90min
do 12 osób 1.200,00zł HIT CENOWY
do 31.08.2016