Oferta kursów maturalnych

Centrum Językowo-Szkoleniowe EXPERT jest jednym z najstarszych oraz najprężniej działających ośrodków szkoleniowych w Szczecinie prowadzących kursy dla maturzystów.
Od lat prowadzimy kursy grupowe oraz zajęcia indywidualne przygotowujące do matury zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym ze wszystkich przedmiotów maturalnych.
Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez wykwalifikowanych nauczycieli wiodących liceów szczecińskich, egzaminatorów OKE, którzy od lat przygotowują młodzież do egzaminów maturalnych.
W toku kursu słuchacz powtarza materiał szkoły średniej w oparciu o standardy egzaminacyjne, zapoznaje się z zadaniami maturalnymi z ubiegłych lat, pracuje z testami, opanowuje techniki rozwiązywania zadań, a w rezultacie z chwilą ukończenia kursu nabywa umiejętności samodzielnego rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych z wysokim stopniem poprawności.

 

KURSY GRUPOWE

Program realizowanych przez nas kursów obejmuje treści, które wymagane są na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Słuchacze nastawieni na uzyskanie jak najwyższych wyników z poziomu rozszerzonego pracują z arkuszami tej części egzaminu, a ci, którzy wykazują braki w podstawach- koncentrują się na utrwalaniu materiału z poziomu podstawowego.
Oferujemy bardzo efektywne zajęcia, których program jest w pełni zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi dla danego przedmiotu i wybranego poziomu egzaminu. Prowadzimy kursy ze wszystkich przedmiotów maturalnych, zarówno ogólnokształcących, takich jak: j. polski, matematyka, geografia, historia, WOS, biologia, chemia, fizyka, jak i języków obcych: język angielski, niemiecki.
Dla Państwa wygody proponujemy zajęcia w tygodniu oraz w weekendy.
Jednocześnie są one tak rozplanowane, że jeden słuchacz może uczestniczyć w kursach z kilku wybranych przez siebie przedmiotów.

MATURA STANDARD 2020
Matura Standard jest najpopularniejsza formą kursu, dająca możliwość regularnej i systematycznej pracy nad materiałem oraz arkuszami maturalnymi przez pełne siedem miesięcy.
Oprócz powtórki materiału, kursy kładą nacisk na zapoznanie się z typologią zadań, a także poznanie i efektywne korzystanie z technik egzaminacyjnych, których znajomość znacząco wpływa na polepszenie wyników uzyskanych na egzaminie.
Trwający w okresie październik-kwiecień kurs, realizuje 60h lub 70h  z każdego wybranego przedmiotu według harmonogramu:

MATURA BŁYSKAWICZNIE  2020
Matura Błyskawicznie to kurs maturalny przeznaczony dla tegorocznych maturzystów, pragnących powtórzyć, usystematyzować i pogłębić zdobytą do tej pory wiedzę krótko przed zbliżającym się egzaminem maturalnym.
Ćwicząc intensywnie oraz regularnie typologię zadań maturalnych i kryteria ich oceny, kursanci nabywają umiejętności płynnego rozwiązywania zadań.
Trwający w okresie luty-kwiecień kurs realizuje 30h z każdego wybranego przedmiotu według harmonogramu:

Zapisz się już dziś, liczba miejsc ograniczona.


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
KURSY INDYWIDUALNE – PRZYGOTOWANIE DO MATURY
Zajęcia na kursach indywidualnych odbywają się w systemie jeden uczeń – jeden nauczyciel lub para uczniów – jeden nauczyciel.
Ich niewątpliwą zaletą jest całkowita indywidualizacja, a forma para uczniów – jeden nauczyciel pozwala dodatkowo na zmniejszenie kosztów zajęć przy niesłabnącej efektywności.
Podobnie jak przy kursach grupowych, w trakcie kursu indywidualnego uczestnicy powtarzają oraz pogłębiają zdobytą do tej pory wiedzę. Zapoznają się z typologią zadań maturalnych oraz kryteriami ich oceny. Powtórka materiału, a także praktyczna praca na arkuszach pozwala na wyćwiczenie technik egzaminacyjnych oraz płynne rozwiązywanie zadań.
Nauczyciel prowadzący śledzi postępy i na bieżąco koryguje i monitoruje pracę kursanta. Może w pełni dostosować się do jego potrzeb, możliwości percepcyjnych i organizacyjnych.
Zajęcia indywidualne dają możliwość wyboru dogodnego terminu oraz godzin zajęć. W pełni dostosujemy się do Państwa możliwości czasowych. Ilość łączna godzin oraz częstotliwość spotkań określana jest przez kursanta i może ulec zwiększeniu w trakcie trwania kursu.

KOREPETYCJE
Prowadzimy korepetycje ze wszystkich przedmiotów szkolnych na poziomie gimnazjum i liceum.
Korepetycje mogą być zajęciami regularnymi, pomocnymi na przykład przy konieczności wyrównania różnic programowych po zmianie klasy czy szkoły.
Zajęcia mogą mieć także charakter zajęć doraźnych, wyrównawczych przy konieczności nadrobienia materiału po nieobecności w szkole oraz jako powtórka przed ważnymi pracami klasowymi, sprawdzianami, zaliczeniami.