O nas

Centrum Językowo-Szkoleniowe EXPERT w Szczecinie, działające w ramach Grupy Edukacyjnej EXPERT, jest ośrodkiem edukacyjnym, którego główną działalnością jest prowadzenie nauki języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego) oraz kursów przygotowujących do matury z przedmiotów ogólnokształcących oraz językowych.

Zajmujemy się również wykonywaniem tłumaczeń oraz szeroko pojętą pomocą w nauce, obejmującą korepetycje z określonych przedmiotów oraz kompleksową pomoc szkolną dzieciom i młodzieży.

W roku 2009 uruchomiliśmy nowoczesne centrum edukacyjne dla dzieci ze szkołą językową dla dzieci EXPERT Kids, a przejęcie w roku 2010 działającego na rynku od 1990 roku Ośrodka Języków Obcych BARA, pozwoliło na połączenie nowatorskich rozwiązań z latami doświadczeń poprzedników. Od września 2012 roku, zapraszamy także do nowo otwartego punktu na ul. Morenowej w dzielnicy Warszewo.Expercik to nie tylko Punkt Przedszkolny, ale także centrum edukacji dziecka działające  w ramach filii EXPERT Kids.

Obecnie EXPERT jest najdynamiczniej rozwijającym się centrum edukacyjnym w regionie.

Mamy dwie siedziby znajdujące się w centrum miasta z dobrze wyposażonymi salami i zapleczem socjalnym, która pozostaje do dyspozycji naszych słuchaczy codziennie od godziny 8.00 do 21.00. Oferujemy również zajęcia w weekendy. Od września 2012r również siedziba dla dzieci na Warszewie. Istnieje także możliwość nauki w siedzibie klienta zbiorowego czy w domu u klienta indywidualnego. Wszystkie proponowane zajęcia odbywają się w niewielkich grupach.
Zatrudniamy wyłącznie w pełni wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu określonych języków czy przedmiotów. Wszyscy nasi wykładowcy, oprócz przygotowania merytorycznego, mają gruntowne przygotowanie pedagogiczne, metodyczne i liczne sukcesy w postaci wysokiej zdawalności egzaminów przez swoich uczniów. Co więcej, jest to zespół dynamicznych, kreatywnych, młodych ludzi, dla których praca z ludźmi i dzielenie się wiedzą jest prawdziwą pasją.
Nasza kadra stosuje tylko w pełni sprawdzone, mające solidne podstawy w badaniach naukowych metody nauczania ze szczególnym naciskiem na techniki aktywizujące i kształtujące autonomię ucznia. Cechuje nas eklektyczne podejście do nauczania, które w praktyce sprowadza się do czerpania tego, co najlepsze z różnych metod nauczania, z uwzględnieniem predyspozycji uczących się, ich potrzeb, celów czy specyfiki kursu.
Co wyróżnia EXPERTA to pełen profesjonalizm.
Na naszych zajęciach nic nie dzieje się przez przypadek. Nasze kursy mają solidną podstawę programową i już na samym wstępie słuchacz jest zapoznawany z celami, do których dąży, wiadomościami i umiejętnościami, które nabędzie z chwilą ukończenia nauki. Jednocześnie są one w pełni zgodne z zewnętrznymi standardami, w przypadku języków obcych z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego, a w przypadku kursów z przedmiotów ogólnokształcących ze standardami egzaminacyjnymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Cechuje nas również indywidualne podejście do słuchaczy. Na początku staramy się zdiagnozować potrzeby i predyspozycje kursantów, a w toku kursów mogą oni liczyć na bieżący kontakt z nauczycielami drogą elektroniczną i zawsze bezpłatne konsultacje.
Naszym słuchaczom gwarantujemy wysoką jakość kształcenia również dlatego, że prowadzone zajęcia objęte są ciągłym nadzorem. Kursy podlegają regularnym hospitacjom Dyrektora Centrum, a każdy słuchacz ocenia jakość prowadzonych zajęć i poziom satysfakcji w anonimowych ankietach. Oczywiście w dowolnej chwili chętnie wysłuchamy wszystkich Państwa uwag i sugestii.
Mając na względzie chęć motywowania kursantów do systematycznej, a co za tym idzie skutecznej nauki regularnie przeprowadzamy testy wiedzy i umiejętności oraz przygotowujemy raporty postępów w nauce, w których wskazujemy obszary zarówno sukcesów, jak i te wymagające dalszej czy intensywniejszej pracy.
Mam nadzieję, że powyższe argumenty przekonają Państwa do skorzystania z oferty EXPERTA, do zapoznania z którą, serdecznie zapraszam
Monika Adamska-Hamrol