Zajęcia

Cele zajęć

Kurs maturalny przeznaczony jest dla tegorocznych maturzystów, pragnących zweryfikować, powtórzyć lub odświeżyć swoje wiadomości przed zbliżającym się egzaminem maturalnym. Doświadczona kadra z powodzeniem pomoże w usystematyzowaniu i pogłębieniu zdobytej do tej pory wiedzy.

Zdecydowanym atutem naszych kursów jest nacisk na poznanie i efektywne korzystanie z technik egzaminacyjnych, których znajomość znacząco wpływa na polepszenie wyników uzyskanych na egzaminie. Poznając typologię zadań maturalnych i kryteria ich oceny, kursanci nabywają umiejętności rozwiązywania zadań.
W toku kursu słuchacz powtarza materiał szkoły średniej w oparciu o standardy egzaminacyjne, zapoznaje się z zadaniami maturalnymi z ubiegłych lat, pracuje z testami, opanowuje techniki rozwiązywania zadań, a w rezultacie z chwilą ukończenia kursu nabywa umiejętności samodzielnego rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych z wysokim stopniem poprawności.

Założenia dydaktyczne
Dzięki doświadczeniu oraz wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze prowadzone przez nas kursy maja przekazać wiadomości oraz pomóc w jak najlepszym przyswojeniu wiedzy przez naszych kursantów. Jednocześnie mają wyposażyć kursanta w praktyczną umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych.
Na pierwszych zajęciach wykładowca zapoznaje słuchaczy z programem kursu i rozkładem materiału obejmującego realizowane treści. W konsekwencji, słuchacz ma możliwość systematycznego przygotowywania się do zajęć, a tym samym spotkania z wykładowcą mają raczej charakter konsultacji, konwersatoriów i praktycznych ćwiczeń aniżeli teoretycznych wykładów.
Nasze wieloletnie doświadczenie pedagogiczne jednoznacznie wskazuje na wyższą skuteczność nauczania, jeśli wykorzystywane są metody aktywizujące, a wdrażane treści programowe płynnie przekładane z teorii na praktyczną umiejętność rozwiązywania zadań z poszczególnych arkuszy egzaminacyjnych.

Organizacja zajęć
Jesteśmy elastyczni i każdego traktujemy indywidualnie
Potrafimy dostosować się do oczekiwań, potrzeb i sugestii słuchaczy. Kilka grup z danego przedmiotu oraz zajęcia w tygodniu i weekendy pozwalają na rozplanowanie i pogodzenie zajęć w Expercie z innymi swoimi obowiązkami.
Na pierwszych zajęciach wykładowca zapoznaje słuchaczy z programem kursu i rozkładem materiału obejmującego realizowane treści. Nasz program ma charakter ramowy i może ulec modyfikacjom po pierwszym spotkaniu z grupą. W toku kursu istnieje możliwość kontaktu z wykładowcą drogą mailową- przesyłanie zadań domowych, zapytań, wyjaśnianie wątpliwości, czy możliwość poproszenia o wskazanie dodatkowych pozycji książkowych. W przypadku nieobecności na zajęciach- kursant łatwo, szybko i pewnie dowie się co go ominęło, co musi nadrobić, z czego przygotować się na następne spotkanie.

Dzięki trybowi 1 x 3h możesz uczyć się skuteczniej!
Regularne spotkania raz w tygodniu z jednego przedmiotu dają możliwość gruntownego przygotowania się do kolejnych zajęć.
Tygodniowa przerwa pozwoli słabszym uczniom kilkakrotnie powtórzyć materiał a nawet tym najbardziej „obładowanym” obowiązkami w wymagających szkołach średnich odpowiednio zagospodarować czasem, który trzeba często rozłożyć na kilka przedmiotów.
Jednocześnie jednorazowe spotkanie, które trwa aż 3 godziny (z małą przerwą), oraz mało liczne grupy dają możliwość wykorzystania zajęć zgodnie z zasadami metodyki – tj. sprawdzenia zadania domowego, powtórzenia a następnie wprowadzenia nowych treści, ich przećwiczenia i w końcu samodzielnego wykorzystania w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych.

Prowadzimy naukę w nielicznych grupach i w komfortowych warunkach.
Nasze grupy maturalne liczą maksymalnie 14 osób. Łatwo więc zauważyć, że wykładowca ma do dwóch i pół raza więcej czasu dla jednego kursanta, aniżeli jego nauczyciel w klasie. Może mu poświęcić dużo więcej uwagi niż na kursach prowadzonych w liczniejszych grupach.
Wszystkie nasze kursy odbywają się we własnej siedzibie- w centrum miasta. W przypadku stworzenia większej ilości grup z danego przedmiotu- na terenie szkół znajdujących się również w centrum miasta, przy głównym węźle komunikacyjnym. Nasza kadra ma do dyspozycji nieograniczony dostęp do kopiowania materiałów dla słuchaczy, może korzystać ze sprzętu audio-video jak i rzutnika.