KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-15 lat.

Celem kursu jest kształcenie biegłości językowej w obszarze ogólnego języka angielskiego na określonym poziomie. Roczny kurs zakłada realizację jednego poziomu, a kursant kontynuujący naukę w kolejnych latach ma możliwość ciągłego i systematycznego podwyższania swojego poziomu kompetencji językowej do etapu, kiedy staje się biegłym użytkownikiem języka angielskiego.

Zgodnie z założeniami metody komunikatywnej kursanci rozwijają wszystkie cztery sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie) z naciskiem na swobodną komunikację (na zajęciach dominuje mówienie i słuchanie).

Jednocześnie w kursach dla młodzieży gimnazjalnej uwzględniamy kształcenie poprawności językowej, wprowadzając zagadnienia gramatyczne zawsze w kontekście komunikacyjnym oraz naukę pisania. Elementy te są niezbędne dla osiągnięcia wysokich wyników na Egzaminie Gimnazjalnym, a w przyszłości Maturalnym czy wybranym certyfikacie z języka angielskiego.

Szczegółowy zakres struktur leksykalno-gramatycznych oraz treści programowych dla poszczególnych sprawności językowych zawiera Autorski Program Kursu przygotowywany dla określonej grupy w oparciu o założenia programowe Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, z uwzględnieniem programów szkolnych oraz standardów egzaminacyjnych Egzaminu Gimnazjalnego.

Organizacja Kursu:

 CENY

TYP KURSU CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ LICZEBNOŚĆ GRUPY CENA KURSU
Kurs standardowy A1-B2 2 x tyg x 60min 8-10 osób 1.650,00
6 x 250,00