KURS BIZNESOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poznać specjalistyczny język angielski w obszarze biznesu (elementy języka ekonomicznego, prawniczego, finansowego).

Kurs biznesowy pomoże Słuchaczom nabyć, rozwinąć i utrwalić wszystkie kompetencje językowe ( mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie), które niezbędne są do płynnego i poprawnego porozumiewania się w sytuacjach życia zawodowego w języku angielskim . Program kursu zakłada kształcenie w zakresie. umiejętności przeprowadzania rozmów biznesowych , prowadzenia konwersacji telefonicznych, przygotowywania prezentacji, omawiania raportów i analiz, prowadzenia negocjacji oraz pisania listów , notatek i wiadomości biznesowych.

Szczegółowy zakres treści programowych określa Autorski Program Kursu opracowany dla danej grupy w oparciu o przeprowadzoną na początku kursu Analizę Potrzeb Językowych słuchaczy.

Organizacja Kursu:

CENY

KURS CZESTOTLIOWŚĆ SPOTKAŃ LICZEBNOŚĆ  GRUPY CENA KURSU RATY
Kurs biznesowy 1 x tyg x 90min 6 – 8 osób 1.200,00 6 x 200,00