KURS EGZAMINACYJNY FCE

Kurs przeznaczony jest dla osób będących na poziomie B2 i zamierzających przystąpić do egzaminu FCE.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu FCE ( First Certificate in English). Podczas zajęć Kursanci poznają i utrwalają wszystkie techniki egzaminacyjne, rozszerzają słownictwo stosując je w różnych formach komunikacji, utrwalają struktury gramatyczne w ich aktywnym zastosowaniu w komunikacji, zwracają uwagę na poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi ustnych i pisemnych. Kursanci doskonalą techniki egzaminacyjne na podstawie autentycznych testów z poprzednich lat oraz dodatkowych materiałów wspierających naukę. Kursanci są pod stałą kontrolą postępów i są na bieżąco oceniani. W trakcie kursu przeprowadzany jest bezpłatny egzamin próbny.

Szczegółowy zakres struktur leksykalno-gramatycznych oraz treści programowych dla poszczególnych sprawności językowych zawiera Autorski Program Kursu opracowany na podstawie wymogów egzaminacyjnych egzaminu FCE.

Organizacja Kursu:

 

CENY
KURS CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ LICZEBNOŚĆ  GRUPY CENA KURSU RATY
Kurs do egzaminu FCE 2 x tyg x 60min
lub
1 x tyg 120min
6 – 8 osób 1.800,00 6 x 300,00