KURS PORANNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, które potrzebują nabyć umiejętność swobodnego komunikowania się w języku angielskim w prostych sytuacjach życia codziennego.

Celem kursu jest przyswojenie i utrwalenie umiejętności językowych w różnych sytuacjach życia codziennego na wszystkich poziomach zaawansowania języka angielskiego. Roczny kurs zakłada realizację jednego poziomu, a kursant kontynuujący naukę w kolejnych latach ma możliwość ciągłego i systematycznego podwyższania swojego poziomu kompetencji językowej do etapu, kiedy staje się biegłym użytkownikiem języka angielskiego.

Zgodnie z założeniami metody komunikatywnej kursanci rozwijają wszystkie cztery sprawności językowe (mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie) z naciskiem na swobodną komunikację (na zajęciach dominuje mówienie i słuchanie).

Szczegółowy zakres struktur leksykalno-gramatycznych oraz treści programowych dla poszczególnych sprawności językowych zawiera Autorski Program Kursu opracowany dla danej grupy w oparciu o założenia programowe Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Organizacja Kursu:

 

CENA

 

TYP KURSU CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ LICZEBNOŚĆ GRUPY CENA KURSU UWAGI
 Kurs standardowy
poziom: A1-B2
2 x tyg x 60min
lub
1 x tyg x 120min
6-8 osób  1.500,00
6 x 250,00