KURS KONWERSACYJNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży i osób dorosłych , które posiadają poziom zaawansowania językowego minimum B1.

Celem kursu jest utrzymanie płynności językowej, podtrzymanie kontaktu z językiem angielskim oraz rozwijanie swobodnej komunikacji .

Kurs prowadzony jest programem autorskim, który doskonali zastosowanie różnych form wypowiedzi ustnych: wyrażanie opinii, argumentowanie, podsumowanie wypowiedzi, formułowanie wniosków, użycie języka angielskiego standardowego i potocznego oraz zastosowanie złożonych form frazeologicznych i gramatycznych.

W czasie zajęć wykorzystywane są materiały autentyczne ( fragmenty filmów, programów dokumentalnych, artykuły prasowe etc.) . Kursanci pracują w parach i grupach, biorą udział w debatach na tematy przygotowane przez lektora, zróżnicowane pod względem potrzeb i zainteresowania słuchaczy.

 Organizacja Kursu:

CENY

KURS CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ LICZEBNOŚĆ  GRUPY CENA KURSU RATY
Kurs konwersacyjny 1 x tyg x 90min 6 – 8 osób 1.200,00zł 6 x 200,00zł