KURS EGZAMINACYJNY CAE

Kurs przeznaczony jest dla osób będących na poziomie C1 i zamierzających przystąpić do egzaminu CAE.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu CAE ( Certificate in Advanced English). Podczas zajęć Kursanci poznają i utrwalają wszystkie techniki egzaminacyjne, rozszerzają słownictwo stosując je w różnych formach komunikacji, utrwalają struktury gramatyczne w ich aktywnym zastosowaniu w komunikacji, zwracają uwagę na poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi ustnych i pisemnych. Kursanci doskonalą techniki egzaminacyjne na podstawie autentycznych testów z poprzednich lat oraz dodatkowych materiałów wspierających naukę. Kursanci są pod stałą kontrolą postępów i są na bieżąco oceniani. W trakcie kursu przeprowadzany jest bezpłatny egzamin próbny.

Szczegółowy zakres struktur leksykalno-gramatycznych oraz treści programowych dla poszczególnych sprawności językowych zawiera Autorski Program Kursu opracowany na podstawie wymogów egzaminacyjnych egzaminu CAE.

Organizacja Kursu:

 

CENY
KURS WYMIAR KURSU LICZEBNOŚĆ  GRUPY CENA KURSU RATY
Kurs do egzaminu CAE 2 x tyg x 60min
lub
1 x tyg x 120min
6 – 8 osób 1.800,00zł 6x 300,00zł