Język polski

Rozkład materiału kursu przygotowującego do matury z języka polskiego- zagadnienia (nowa matura po 2015 r.)*

1. Organizacja zajęć kursu:

a) omówienie programu
b) jak wygląda matura pisemna z języka polskiego?
– omówienie formy
– struktury
– zadań i standardów egzaminacyjnych
c) jak wygląda matura ustna z języka polskiego?
– charakterystyka egz. Ustnego (czas, rodzaje tekstów itp.)
– szczegółowe kryteria oceniania
– monolog egzaminacyjny
– rozmowa z egzaminatorami

2. Egzamin pisemny.

Część 1 .Ćwiczenia kształtujące czytanie ze zrozumieniem,:
a) Nauka czytania ze zrozumieniem poleceń tekstu – kluczem do poprawnej odpowiedzi
b) Analiza tekstów z zadaniami – kryteria i schematy oceniania, zwrócenie uwagi na rodzaj zadań (otwarte, zamknięte), korygowanie błędnych schematów odpowiedzi
c) Omówienie modeli odpowiedzi

3. Egzamin pisemny.

Część 2. Ćwiczenia redakcyjne kształtujące poprawne rozprawki pod względem merytorycznym, językowym i stylistycznym:

a) teza
b) konspekt pracy- notatka pomocnicza-plan
c) tworzenie tekstu własnego
d) szczegółowe kryteria oceniania- analiza prac
e) klasyfikacja błędów
f) cechy dobrego stylu- ćwiczenia

4. Analiza tekstów prozatorskich:
a) wykorzystanie znajomości kontekstów, haseł programowych, ideałów poszczególnych epok
b) znajomości treści oraz problematyki podstawowych lektur
c) usystematyzowanie wiedzy o epokach (Sinusoida Krzyżanowskiego jako baza do wykorzystania podczas zajęć kursu)

5. Analiza i interpretacja utworów poetyckich:

a) przykładowy schemat interpretacji utworu (temat, sytuacja liryczna, podmiot liryczny, wymowa ideowa, poetyka, stylistyka utworu)
b) analiza porównawcza dzieł

6. Lektury:

a) omówienie wybranych pozycji z kanonu lektur
b) uporządkowanie wiedzy teoretyczno-literackiej

7. Rozwiązywanie arkuszy maturalnych:

a) ćw. w czytaniu ze zrozumieniem
b) ćw. w tworzeniu rozprawki

8. Próbne matury z języka polskiego:

a) Omówienie błędów
b) analiza pracy maturalnej

9. Sprawdzian nabytych umiejętności i podsumowanie kursu

*ramowy rozkład materiału został przedstawiony w formie zagadnień, które będą omawiane podczas całego kursu w teorii oraz w ćwiczeniach praktycznych na każdych zajęciach

 

 

 

Rozkład materiału kursu przygotowującego do matury z języka polskiego- zagadnienia (matura do 2015 r.)*

1. Organizacja zajęć kursu:

a) omówienie programu
b) jak wygląda matura pisemna z języka polskiego?
– omówienie formy
– struktury
– zadań i standardów egzaminacyjnych
c) jak wygląda matura ustna z języka polskiego?
– kryteria oceny
– plan prezentacji
– bibliografia podmiotu i przedmiotu
– rozmowa maturalna
– przykładowe plany prezentacji
– ćwiczenia w grupie i indywidualne

2. Ćwiczenia kształtujące czytanie ze zrozumieniem
a) Egzamin pisemny
b) Nauka czytania ze zrozumieniem poleceń tekstu – kluczem do poprawnej odpowiedzi
c) Analiza tekstów z zadaniami – kryteria i schematy oceniania, zwrócenie uwagi na rodzaj zadań (otwarte, zamknięte), korygowanie błędnych schematów odpowiedzi
d) Omówienie modeli odpowiedzi

3. Ćwiczenia redakcyjne kształtujące poprawne pisanie dłuższej formy wypowiedzi pod względem merytorycznym, językowym i stylistycznym:

a) tworzenie poprawnego konspektu pracy maturalnej
b) tworzenie tekstu własnego
c) szczegółowe kryteria oceniania
d) analiza modelu odpowiedzi
e) sprawdzanie prac kursantów ,,okiem” egzaminatora
f) klasyfikacja błędów
g) cechy dobrego stylu- ćwiczenia

4. Analiza tekstów prozatorskich:
a) wykorzystanie znajomości kontekstów, haseł programowych, ideałów poszczególnych epok
b) znajomości treści oraz problematyki podstawowych lektur
c) usystematyzowanie wiedzy o epokach (Sinusoida Krzyżanowskiego jako baza do wykorzystania podczas zajęc kursu)

5. Analiza i interpretacja utworów poetyckich:

a) przedstawienie schematu interpretacji utworu (temat, sytuacja liryczna, podmiot liryczny, wymowa ideowa, poetyka, stylistyka utworu)
b) analiza porównawcza dzieł

6. Lektury:

a) omówienie wybranych pozycji z kanonu lektur
b) uporządkowanie wiedzy teoretyczno-literackiej

7. Rozwiązywanie arkuszy maturalnych:

a) ćw. w czytaniu ze zrozumieniem
b) ćw. w tworzeniu tekstu własnego (planu pracy oraz wypracowania)

8. Próbne matury z języka polskiego:

a) Omówienie błędów
b) analiza pracy maturalnej

9. Sprawdzian nabytych umiejętności i podsumowanie kursu

*ramowy rozkład materiału został przedstawiony w formie zagadnień, które będą omawiane podczas całego kursu w teorii oraz w ćwiczeniach praktycznych na każdych zajęciach