Geografia

Ramowy rozkład materiału kursu przygotowującego do matury z geografii:

Poziom podstawowy

1. Źródła informacji geograficznej

2. Ziemia w Układzie Słonecznym

3. Litosfera

4. Litosfera

5. Litosfera

6. Atmosfera

7. Hydrosfera

8. Biosfera i pedosfera

Proces glebotwórczy. Profile glebowe.
Główne gleby strefowe i strefowe.
Główne formacje roślinne na świecie.

Wpływ człowieka na środowisko naturalne.

9. Geografia społeczno-ekonomiczna świata

10. Przemysł

11. Przemysł

12. Rolnictwo

13. Usługi i komunikacja

14. Organizacje międzynarodowe

15. Geografia fizyczna Polski

16. Przemysł Polski

17. Rolnictwo Polski

18. Usługi i komunikacja

19. Handel zagraniczny

20. Organizacje międzynarodowe

Kurs przygotowawczy do matury z geografii na poziomie podstawowym odbywa się podczas 20 spotkań. Każde spotkanie trwa 3 godziny lekcyjne, w trakcie których jest jedna przerwa (czas przeznaczony na  przerwę zależy od grupy).

Podczas spotkań uczestnicy kursu utrwalają i pogłębiają wiedzę zdobytą podczas lekcji geografii w szkole średniej. Tematykę zajęć przedstawiono powyżej

Każde zajęcia zazwyczaj poprzedzane są sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z zajęć wcześniejszych (testy, ćwiczenia). Ocenione testy, ćwiczenia, zadania są odnotowywane w dziennikach kursu.

Stopnie są niezbędne  do późniejszej oceny postępów kursanta.
W trakcie zajęć, w zależności od poziomu grupy, różnymi metodami prowadzący przedstawia dane zagadnienia. Natomiast kursanci rozwiązują przykładowe arkusze egzaminacyjne, które są następnie sprawdzane i analizowane. Pod koniec każdego spotkania uczestnicy otrzymują zadania domowe, z których wiedza i umiejętności są sprawdzane na kolejnych spotkaniach.

Podczas kursu przewidziane jest jedno spotkanie na tzw. ”Maturę próbną”. Po sprawdzeniu i odpowiednim ocenieniu kursant wspólnie z prowadzącym analizuje swoją wiedzę i zdobyte umiejętności.

Podczas trwania kursu prowadzący na bieżąco ocenia pracę ucznia, a następnie opisuję ją w odpowiednio przygotowanych raportach. Są one przekazywane uczniom i ich rodzicom

Poziom rozszerzony

1. Źródła informacji geograficznej

2. Geografia astronomiczna

3. Litosfera.

4. Litosfera

5. Litosfera

6. Atmosfera

7. Hydrosfera

8. Pedosfera i biosfera

9. Ludność na świecie

10. Ludność na świecie

11. Rolnictwo świata

12. Przemysł

13. Usługi

14. Człowiek w środowisku.

15. Geografia fizyczna Polski

16. Geografia fizyczna Polski

17. Geografia społeczno-ekonomiczna Polski

18. Przemysł, Komunikacja, Usługi

19. Rolnictwo Polski

Kurs przygotowujący do matury z geografii na poziomie rozszerzonym trwa 60 godzin lekcyjnych. Każde spotkanie to 3 godziny lekcyjne. Kursanci powinni mieć opanowany materiał z poziomu podstawowego. Tematykę zajęć  przedstawia powyższe zestawienie. Sposób prowadzenia zajęć odbywa się podobnie , jak w przypadku poziomu podstawowego, jednak z materiałami dla rozszerzonego.

Kursanci na bieżąco zdobywają stopnie lub punkty , które pozwalają na właściwą ocenę ich postępów.

Podczas jednego spotkania odbywa się tzw. „Matura próbna” , która po ocenieniu jest analizowana i poprawiana.

Prowadzący kurs opisuje postępy (lub ich brak) w specjalnych raportach . Są one udostępniane uczniom oraz rodzicom.