Biologia

 

 

 

Harmonogram przygotowań do matury w zakresie rozszerzonym
z biologii w roku szkolnym 2015/16

 

LP.

Planowana data zajęć

Zakres materiału utrwalanego w formie zadań maturalnych

1.

24.10.2015

Omówienie zasad i przebieg egzaminu maturalnego  z biologii . Przedstawienie typów zadań i zasad ich poprawnego rozwiązywania. Harmonogram i zasady przygotowania do matury. Test wstępny mający na celu ustalenia wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników kursu.

2.

31..10.2015

Metodyka badań naukowych. Zasady rozwiązywania zadań problemowych- analiza, wnioskowanie i interpretowanie danych.

3.

07.11.2015

Budowa chemiczna organizmów. Budowa i funkcjonowanie komórki.

4.

14.11.2015

Przegląd różnorodności form życia na Ziemi cz.1 – wirusy, bakterie, protesty, grzyby.

5.

21.11.2015

Przegląd różnorodności form życia na Ziemi cz.2 – rośliny pierwotnie wodne, rośliny lądowe.

6.

28.11.2015

Przegląd różnorodności form życia na Ziemi cz.3 – zwierzęta bezkręgowe.

7.

05.12.2015

Przegląd różnorodności form życia na Ziemi cz.4 – zwierzęta kręgowe.

8.

12.12.2015

Funkcjonowanie roślin i zwierząt.

9.

19.12.2015

Podsumowanie zajęć od 1-8 ( arkusz zawierający zadania z wyżej przedstawionych i powtórzonych zagadnień)

10.

09.01.2016

Metabolizm.

11.

16.01.2016

Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka cz.1 – hierarchiczna budowa organizmu człowieka, homeostaza, budowa i funkcje skóry, układ ruchu.

12.

23.01.2016

Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka cz.2 – układ pokarmowy, oddechowy, wydalniczy.

13.

30.01.2016

Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka cz.3 – układ krążenie i obrona immunologiczna organizmu.

14.

20.02.2016

Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka cz.4 – układ hormonalny, nerwowy i narządy zmysłów.

15.

27.02.2016

Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka cz. 5 – rozmnażanie i rozwój człowieka, choroby a zdrowie człowieka.

16.

05.03.2016

Podsumowanie zajęć od 10-14 ( arkusz zawierający zadania z wyżej przedstawionych i powtórzonych zagadnień)

17.

12.03.2016

Mechanizmy dziedziczenia.

18.

19.03.2016

Biotechnologia

19.

02.04.2016

Ekologia i ochrona środowiska

20.

09.04.2016

Ewolucja organizmów.

! Uczestnik kursu przed każdymi zajęciami powinien powtórzyć zagadnienia teoretyczne w stopniu pozwalającym na efektywne wykorzystywanie zajęć do zastosowania wiedzy w praktyce, czyli w rozwiązywaniu zadań typu maturalnego.