KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 45+

Rozwiążemy języki przy porannej kawie!!

Kurs przeznaczony jest dla osób powyżej 45 roku życia, które potrzebują nabyć umiejętność swobodnego komunikowania się w prostych sytuacjach życia codziennego w języku niemieckim.

Celem kursu jest przyswojenie i utrwalanie prostych słów i wyrażeń z zastosowaniem struktur gramatycznych w konkretnych sytuacjach życiowych w miłej, swobodnej atmosferze przy porannej kawie.

Kursanci nabywają umiejętności komunikowania się w języku niemieckim w kontaktach towarzyskich z rodziną, wnukami i znajomymi za granicą, w czasie podróży, podczas zakupów, prowadzenia rozmów telefonicznych, umawiania spotkań, zasięgania i udzielania informacji etc.

Organizacja Kursu:

W przypadku zainteresowania minimalnej liczby chętnych istnieje możliwość uruchomienia kursu w soboty ( 1 x tyg x 120min)

CENA

 

TYP KURSU CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ LICZEBNOŚĆ GRUPY CENA KURSU UWAGI
 Kurs standardowy
poziom: do A2
2 x tyg x 60min lub
1 x tyg x 120min
6-8 osób 1.500,00 zł
6 x 250,00zł