KURS EGZAMINACYJNY ZD

Kurs przeznaczony jest dla osób będących na poziomie B1 i zamierzających przystąpić do egzaminu ZD.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu ZD (Zertifikat Deutsch). Podczas zajęć Kursanci poznają i utrwalają wszystkie techniki egzaminacyjne, rozszerzają słownictwo stosując je w różnych formach komunikacji, utrwalają struktury gramatyczne w ich aktywnym zastosowaniu w komunikacji, zwracają uwagę na poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi ustnych i pisemnych. Kursanci doskonalą techniki egzaminacyjne na podstawie autentycznych testów z poprzednich lat oraz dodatkowych materiałów wspierających naukę. Kursanci są pod stałą kontrolą postępów i są na bieżąco oceniani. W trakcie kursu przeprowadzany jest bezpłatny egzamin próbny.

Szczegółowy zakres struktur leksykalno-gramatycznych oraz treści programowych dla poszczególnych sprawności językowych zawiera Autorski Program Kursu opracowany na podstawie wymogów egzaminacyjnych egzaminu FCE.

Organizacja Kursu: