KURS EGZAMINACYJNY – EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Kurs przeznaczony jest dla uczniów III klas gimnazjum.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie gimnazjalistów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.

Program kursu opracowany jest w oparciu o standardy egzaminacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Podczas zajęć kursanci mają możliwość usystematyzowania i pogłębienia wiadomości objętych programem szkolnym języka niemieckiego dla gimnazjów, uzupełnienia braków oraz nabycia umiejętności rozwiązywania zadań.

Zdecydowanym atutem naszych kursów jest nacisk na poznanie i efektywne korzystanie z technik egzaminacyjnych, których znajomość znacząco wpływa na polepszenie wyników uzyskanych na egzaminie. Poznając strukturę egzaminu, typy zadań i kryteria ich oceny, kursanci nabywają umiejętności prawidłowego rozwiązywania zadań. Dzięki takiemu przygotowaniu nasi kursanci wypadają znacznie lepiej na egzaminie, podchodząc do niego bezstresowo i z praktycznymi umiejętnościami.

Kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, egzaminatorów OKE.

Organizacja kursu:

Cena

TYP KURSU CZESTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ LICZEBNOŚĆ GRUPY KOSZT RATY
Kurs przygotowujący
do egzaminu gimnazjalnego
1 x tyg x 90min 8 – 10 osób 1.000,00zł 5 x 200,00zł