KURS EGZAMINACYJNY – EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Kurs przeznaczony jest dla osób przystępujących do Matury z języka niemieckiego w bieżącym roku szkolnym.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu ustnego i pisemnego z języka niemieckiego na wybranym poziomie

Kurs maturalny przeznaczony jest dla tegorocznych maturzystów, pragnących zweryfikować, powtórzyć lub odświeżyć swoje wiadomości przed zbliżającym się egzaminem maturalnym.

Doświadczona kadra z powodzeniem pomoże w usystematyzowaniu i pogłębieniu zdobytej do tej pory wiedzy.

Zdecydowanym atutem naszych kursów jest nacisk na poznanie i efektywne korzystanie z technik egzaminacyjnych, których znajomość znacząco wpływa na polepszenie wyników uzyskanych na egzaminie. Poznając typologię zadań maturalnych i kryteria ich oceny, kursanci nabywają umiejętności rozwiązywania zadań.

W toku kursu słuchacz powtarza materiał szkoły średniej w oparciu o standardy egzaminacyjne, zapoznaje się z zadaniami maturalnymi z ubiegłych lat, pracuje z testami, opanowuje techniki rozwiązywania zadań, a w rezultacie z chwilą ukończenia kursu nabywa umiejętności samodzielnego rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych z wysokim stopniem poprawności.

Kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, egzaminatorów OKE, którzy systematycznie oceniają postępy w przygotowaniu do egzaminu, a co szczególnie ważne na bieżąco zadają i sprawdzają zgodnie z kryteriami maturalnymi prace pisemne kursantów.

Organizacja kursu:

Cena

TYP KURSU WYMIAR KURSU LICZEBNOŚĆ GRUPY CENA KURSU RATY
Kurs maturalny – poziom podstawowy 60 godzin
1 x tyg x 135min
do 12 osób 1.120,00zł 7 x 160,00zł
Kurs maturalny – poziom rozszerzony 80 godzin
2 x tyg x 90min
do 12 osób 1.260,00zł 7 x 180,00zł