KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO 45+

Rozwiążemy języki przy porannej kawie!!

Kurs przeznaczony jest dla osób powyżej 45 roku życia, które potrzebują nabyć umiejętność swobodnego komunikowania się w prostych sytuacjach życia codziennego w języku francuskim.

Celem kursu jest przyswojenie i utrwalanie prostych słów i wyrażeń z zastosowaniem struktur gramatycznych w konkretnych sytuacjach życiowych w miłej, swobodnej atmosferze przy porannej kawie.

Kursanci nabywają umiejętności komunikowania się w języku francuskim w kontaktach towarzyskich z rodziną, wnukami i znajomymi za granicą, w czasie podróży, podczas zakupów, prowadzenia rozmów telefonicznych, umawiania spotkań, zasięgania i udzielania informacji etc.

Organizacja Kursu:

Cena

TYP KURSU WYMIAR KURSU LICZEBNOŚĆ GRUPY CENA KURSU UWAGI
 Kurs standardowy
poziom: A1-B2
 1 x tyg x 120min  6-8 osób  1.500,00 zł