KURS EGZAMINACYJNY JĘZYKA FRANCUSKIEGO DELF DALF

 

  1. DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Français – Dyplom dla osób będących na poziomie B2.
  2. DALF – Diplôme Approfondi de Langue Français – Dyplom dla osób będących na poziomie C1 C2

Egzaminy DELF I DALF są oficjalnymi egzaminami z języka francuskiego jako języka obcego sygnowanymi przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. Egzaminy przeprowadzane są w oficjalnych centrach egzaminacyjnych we Francji oraz w ponad 150 krajach świata.

DELF i DALF można porównać do egzaminów Uniwersytetu Cambridge i TOEFL z języka angielskiego, czy egzaminów Goethe-Institut z języka niemieckiego.

Egzaminy DELF i DALF składają się z niezależnych od siebie, kumulowanych modułów. Każdy moduł egzaminu można zdawać osobno. Aby podejść do kolejnych stopni egzaminu konieczne jest zaliczenie odpowiedniej ilości modułów składających się na niższy stopień.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu DELF, DALF. Podczas zajęć Kursanci poznają i utrwalają wszystkie techniki egzaminacyjne, rozszerzają słownictwo stosując je w różnych formach komunikacji, utrwalają struktury gramatyczne w ich aktywnym zastosowaniu w komunikacji, zwracają uwagę na poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi ustnych i pisemnych. Kursanci doskonalą techniki egzaminacyjne na podstawie autentycznych testów z poprzednich lat oraz dodatkowych materiałów wspierających naukę. Kursanci są pod stałą kontrolą postępów i są na bieżąco oceniani. W trakcie kursu przeprowadzany jest bezpłatny egzamin próbny.

Szczegółowy zakres struktur leksykalno-gramatycznych oraz treści programowych dla poszczególnych sprawności językowych zawiera Autorski Program Kursu opracowany na podstawie wymogów egzaminacyjnych egzaminu FCE.

Organizacja Kursu:

 Cena

KURS CZESTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ LICZEBNOŚĆ  GRUPY CENA KURSU RATY
Kurs do egzaminu DELF i DALF 2 x tyg x 60min
lub
1 x tyg x 120min
6 – 8 osób 1.800,00zł 6 x 300,00zł