Poziomy

Określając poziom nauczania języka opieramy się o klasyfikację Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

1. Beginner (osoba rozpoczynająca naukę języka "od zera")


2. Elementary – Egzamin – DELF 1 – A1

A1 (Breakthrough)

Na tym poziomie nasz kursant/słuchacz:


3. Pre Intermediate – Egzamin – DELF 1 – A2, Key English Test (KET)

A2 (Waystage)

Na tym poziomie nasz kursant/słuchacz:


4. Intermediate – Egzamin – Preliminary English Test (PET),
Bussines English Certificate Preliminary (BEC Preliminary),
Zertifikat Deutsch (ZD), DELF 1 – A3, A4

B1 (Threshold)

Na tym poziomie nasz kursant/słuchacz:


5. Upper Intermediate / FCEEgzamin – First Certificate in English,
Bussines English Certificate (BEC Vantage),
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), DELF 2 – A5, A6

B2 (Vantage)

Na tym poziomie nasz kursant/słuchacz:


6. Advanced / CAEEgzamin – Certificate in Advanced English (CAE),
Business English Certificate (BEC Higher), Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), DALF B1, B2

C1 (Effective Operational Proficiency)

Na tym poziomie nasz kursant/słuchacz:


7. Proficiency / CPE Egzamin – Certificate of Proficiency in English (CPE), GroBes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Deutsches Sprachdiplom (KDS), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), DALF B3, B4

C2 (Mastery)

Na tym poziomie nasz kursant/słuchacz:

OPRACOWANIE NA PODSTAWIE – Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie