KURS OGÓLNY JĘZYKA ROSYJSKIEGO dla młodzieży licealnej

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży od 16 lat. Młodzież powyżej 16 roku życia może również uczestniczyć w standardowym kursie dla dorosłych.

Celem kursu jest kształcenie biegłości językowej w obszarze ogólnego języka rosyjskiego na określonym poziomie. Roczny kurs zakłada realizację jednego poziomu, a kursant kontynuujący naukę w kolejnych latach ma możliwość ciągłego i systematycznego podwyższania swojego poziomu kompetencji językowej do etapu, kiedy staje się biegłym użytkownikiem języka rosyjskiego.

Zgodnie z założeniami metody komunikatywnej kursanci rozwijają wszystkie cztery sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie) z naciskiem na swobodną komunikację (na zajęciach dominuje mówienie i słuchanie).

Jednocześnie w kursach dla młodzieży uwzględniamy kształcenie poprawności językowej, wprowadzając zagadnienia gramatyczne (zawsze w kontekście komunikacyjnym) oraz naukę pisania. Kształcenie w zakresie rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych oraz pisania tekstów użytkowych ma na celu systematyczne przygotowywanie młodzieży do wymagań Egzaminu Maturalnego.

Szczegółowy zakres struktur leksykalno-gramatycznych oraz treści programowych dla poszczególnych sprawności językowych zawiera Autorski Program Kursu opracowywany dla danej grupy w oparciu o założenia programowe Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych Egzaminu Maturalnego.

Organizacja Kursu:

Cena

TYP KURSU WYMIAR KURSU LICZEBNOŚĆ GRUPY CENA KURSU UWAGI
 Kurs standardowy
poziom: A1-B2
 80 godzin
2 x tyg x 60min
 6-8 osób  1.200,00 zł  HIT CENOWY
do 31.08.2016